PF 2010

pf 2010

7. 11. 2009 Mezinárodní výstava Praha / International show

Na mezinárodní výstavu do Prahy naši kluci přihlášení nebyli, ale šla jsem se podívat, mám to kousek. A přijala jsem nabídku vystavit dvě fenky ze "stáje" Gloomy Clown: Caly Bohemia Gorgony a Claire Gloomy Clown. Holky jsou šikovné, obě pěkně spolupracovaly a obě se hezky umístily. Caly V1, CAC, r.CACIB a Claire V1, CAC, CACIB a BOB. Posuzovala Ing. Iva Černohubová.
Our boys didn't entered an international dog show in Prague, but I go there just to have a look. I accept an offer to handle two girls of Gloomy Clown Kennels: Caly Bohemia Gorgony a Claire Gloomy Clown. Girls are realy nifty, both cooperate good, and both got nice place. Caly V1, CAC, r.CACIB and Claire V1, CAC, CACIB a BOB. Judge - Iva Černohubová.
Mezinárodní výstava Praha
Mezinárodní výstava Praha

24. 10. 2009 Mezinárodní výstava České Budějovice / International show

Na mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích získal Jonáš (Born On My Birthday Prdlavka) ve třídě šampionů psů výbornou 2, r.CAC a r.CACIB. Posuzovala paní rozhodčí Phyllis Poduschka-Aigner z Rakouska.
On international show Jonas (Born On My Birthday Prdlavka) got excellent 2, r.CAC and r.CACIB in champion class under judge Phyllis Poduschka-Aigner.
Mezinárodní výstava České Budějovice
Mezinárodní výstava České Budějovice
Mezinárodní výstava České Budějovice
Mezinárodní výstava České Budějovice

9. 10. 2009 Světová výstava Bratislava / World dog show Bratislava

Na světové výstavě v Bratislavě získal Jonáš (Born On My Birthday Prdlavka) v pracovní třídě v silné konkurenci 9ti psů výbornou 4. Posuzoval rozhodčí Jacques Ringuet Medard z Francie.
On world dog show Jonas (Born On My Birthday Prdlavka) got excellent 4rd in working class in competition of 9 dogs under judge Jacques Ringuet Medard.
World dog show Bratislava
JWorld dog show Bratislava

8. 10. 2009 Speciální výstava Basset klubu Slovenskej Republiky / Special show of Basset club Slovac republic

Na speciální výstavě slovenského basset klubu získal Jonáš (Born On My Birthday Prdlavka) v pracovní třídě výbornou 3 od rozhodčí Barbary Larské.
On special show of Basset club Slovac republic Jonas (Born On My Birthday Prdlavka) got excellent 3rd in working class under judge Barbara Larska.
Slovenská speciálka

21. 8 .2009 Interšampión / Internationale champion

11. srpna 2009 udělila FCI Jonášovi (Born On My Birthday Prdlavka) titul Interšampión, tedy Mezinárodní šampión krásy - C.I.B. Jonáš je náš první pes - Interšampión a je také první Prdlavka s tímto titulem.
11th august 2009 Jonas (Born On My Birthday Prdlavka) got International Champion (C.I.B.) by FCI. Jonas is our first dog - International Champion and also first Prdlavka of this title.
Jonáš Interšampión
Jonáš Interšampión
Jonáš Interšampión
Jonáš Interšampión
Jonáš Interšampión
Jonáš Interšampión

27. 7 .2009 I Was Born Alone Lady Barnett's v 16 týdnech / 16 weeks old

Borník (I Was Born Alone Lady Barnett's), syn našeho Jonáše (Born On My Birthday Prdlavka) a Quo Scarlett Moravia Bray v 16 týdnech. Borník bydlí v jižních Čechách a vypadá spokojeně.
Bornik (I Was Born Alone Lady Barnett's), son of our Jonas (Born On My Birthday Prdlavka) and Quo Scarlett Moravia Bray 16 weeks old. Bornik lives in Southern Bohemia and he looks happy.
I Was Born Alone Lady Barnett's
I Was Born Alone Lady Barnett's
I Was Born Alone Lady Barnett's

2. 7. 2009 Jonáš oslavil třetí narozeniny / Jonas was celebrate his 3th birthday

Jonáš oslavil 3. narozeniny
Jonáš oslavil 3. narozeniny
Jonáš oslavil 3. narozeniny
Jonáš oslavil 3. narozeniny
Jonáš oslavil 3. narozeniny
Jonáš oslavil 3. narozeniny
Jonáš oslavil 3. narozeniny

23. 6. 2009 Slovenský šampion / Slovak champion

Jonáš má další oficiální potvrzení o kráse, tentokrát ze Slovenska.
Jonas got another official certificate of his beauty, this time from Slovakia.
Slovenský šampion
Jonáš v Bratislavě 2009
Jonáš v Bratislavě 2008

27. 5 .2009 I Was Born Alone Lady Barnett's v osmi týdnech / 8 weeks

Naši kluci navštívili chovatelskou stanici Lady Barnett's, aby se pozdravili s Jonášovým synem před jeho odchodem do nového domova.
Our boys visited Lady Barnett's kennel, to sey goodbye to Jonas son, before his trip to the new home.
I Was Born Alone Lady Barnett's 8. týdnů
I Was Born Alone Lady Barnett's 8. týdnů
I Was Born Alone Lady Barnett's 8. týdnů
I Was Born Alone Lady Barnett's 8. týdnů
I Was Born Alone Lady Barnett's 8. týdnů
I Was Born Alone Lady Barnett's 8. týdnů
I Was Born Alone Lady Barnett's 8. týdnů
I Was Born Alone Lady Barnett's 8. týdnů
I Was Born Alone Lady Barnett's 8. týdnů

24. 5. 2009 Kuba oslavil deváté narozeniny / Kuba was celebrate his 9th birthday

Kuba oslavil 9. narozeniny
Kuba oslavil 9. narozeniny
Kuba oslavil 9. narozeniny
Kuba oslavil 9. narozeniny

16. 5. 2009 I Was Born Alone Lady Barnett's v šesti týdnech / 6 weeks

Syn našeho Jonáše (Born On My Birthday Prdlavka) a Quo Scarlett Moravia Bray v 6 týdnech.
Son of our Jonas (Born On My Birthday Prdlavka) and Quo Scarlett Moravia Bray 6 weeks old.
I Was Born Alone
I Was Born Alone
I Was Born Alone
I Was Born Alone
I Was Born Alone
I Was Born Alone
I Was Born Alone
I Was Born Alone
I Was Born Alone

9. - 10. 5. 2009 Springduodanube Bratislava / International show

V sobotu na mezinárodní výstavě v Bratislavě Jonáš (Born On My Birthday Prdlavka) získal u rozhodčího Jana Ryka V1 CAC. V neděli na mezinárodní výstavě získal od rozhodčího Vladimíra Piskaye také V1 CAC a dokončil Slovenský šampionát.
On International dog show at Bratislava on saturday under judge Jan Ryk, Jonas (Born On My Birthday Prdlavka) got excellent 1st CAC. On sunday under judge Vladimir Piskay he got excellent 1st CAC and completed Slovak championship.
Springduonanube 2009
Springduonanube 2009
Springduonanube 2009

26. 4. 2009 I Was Born Alone Lady Barnett's 3 týdny / 3 weeks

I Was Born Alone Lady Barnett's
I Was Born Alone Lady Barnett's
I Was Born Alone Lady Barnett's

24. 4. a 25. 4. 2009 Národní a mezinárodní výstava v Opoli / Show in Opole

Na národní výstavě Jonáš (Born On My Birthday Prdlavka) získal u rozhodčího Jaroslava Matyáše V1 CWC a dokončil Polský šampionát. Druhý den na mezinárodní výstavě ve třídě šampiónů získal od rozhodčího Vladimíra Piskaye V3.
On national dog show under the judge Jaroslav Matyáš, Jonas (Born On My Birthday Prdlavka) got excellent 1st CWC and completed Poland championship. Second day, on international show Jonas got excellent 3rd in champion class under judge Vladimir Piskay.
Opole
Opole
Opole
Opole

3. 4. 2009 Štěně / puppy

V chovatelské stanici Lady Barnett's se 3. 4. 2009 narodil jeden tricolorní pejsek, syn našeho Jonáše (Born On My Birthday Prdlavka) a Quo Scarlett Moravia Bray.
On 3. 4. was born tricolor puppy boy in Lady Barnett's kennels, son of our Jonas (Born On My Birthday Prdlavka) and Quo Scarlett Moravia Bray.
I Was Born Alone Lady Barnett's
I Was Born Alone Lady Barnett's
I Was Born Alone Lady Barnett's

15. 3. 2009 Štěňata / puppies

V chovatelské stanici Lady Barnett's očekávají štěňátka bassethoundů. Budoucím otcem je náš Jonáš (Born On My Birthday Prdlavka) a nastávající maminkou Quo Scarlet Moravia Bray. Scarlet je Interšampionka, Česká šampionka, Česká junior šampionka, národní vítězka, 2xBOB, BIS a složila barvářské zkoušky honičů v I. ceně. Štěňata se narodí okolo 4.4.2009.
At Lady Barnett's kennel they are impatiently awaiting puppies. Oncoming father is our Jonas (Born On My Birthday Prdlavka) and oncoming mother is Quo Scarlet Moravia Bray. Scarlet is International champion, Czech champion, Czech junior champion, National winner, 2xBOB, BIS. Puppies are going to born around 4. 4. 2009.
Jonáš
Scarlet
Scarlet

25. 2. 2009 Procházka / walk

Co to vidím?
Láhev!
Hu hu hu
Neber mi ji
Už házíš?
A má ji Jonáš

8. 1. 2009 Noví šampioni / champions

Kubovi (Taylor Dominik) byl oficiálně udělen titul Český veterán šampion a Jonášovi (Born On My Birthday Prdlavka) byl oficiálně udělen titul Rakouský šampion.
Kuba (Taylor Dominik) is now Czech veteran champion and Jonas (Born On My Birthday Prdlavka) is now Austrian champion.
Český veterán šampion
Rakouský šampion
Naši kluci

PF 2009

pf 2009